top of page
                                            Biuro@kayotravel.pl                            +48 722 03 02 33                     Grażyny 13, Warszawa
obozy sportowe dla dzieci i młodzieży
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

COVID-19                                                                               Aktualizacja  29.05.2020


 

Drodzy Rodzice,

 

W związku z zaistniałą sytuacją występującego nadal zagrożenia epidemicznego Covid-19 oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci, chcielibyśmy poinformować, że zostały opublikowane wytyczne dotyczące organizacji obozów i kolonii w sezonie letnim 2020.

ZOBACZ WYTYCZNE MEN

 

 

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczestników przygotowaliśmy procedury postępowania na obozach, opierając się na wytycznych zamieszczonych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/.

 

 

ZMIANY PROGRAMOWE

1.  Grupa uczestników może liczyć do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10 roku życia). 

2. Zajęcia Szkoleniowe i animacje będą prowadzone w tych samych grupach wychowawczych.

3. Zajęcia szkoleniowe na powietrzu mogą być prowadzone na wyznaczonych obiektach maksymalnie w dwóch grupach wychowawczych jednocześnie.

4. Nie będą realizowane wyjścia poza ośrodek ( basen, wyjścia do sklepu itp) 

5. Niektóre z zajęć fakultatywnych mogą ulec zmianie lub zostać odwołane.

6. Zajęcia ogólne, wspólne spotkanie/wieczorne, szczególnie te, które wymagały zebrania w jednym miejscu dużej liczby uczestników będą organizowane w zmienionej formie z    zachowaniem odpowiedniego dystansu.

7. W związku z koniecznością unikania dużych zgromadzeń ludzi uczestnicy nie będą mogli opuszczać terenu ośrodka w celu wzięcia udziału we Mszy Św.

 

 

DODATKOWY REGULAMINU OBOZU COVID -19

1. W obozach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców nie mające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie.

3. Dzieci powinny być poinformowane i poinstruowane przez rodziców o ogólnych zasadach higieny i dystansu społecznego.

4. Jeżeli uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg choroby, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformowania o tym organizatora  oraz zaznaczenia tej informacji w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych sanitarnych.

6. Dzieci powinny być wyposażone w maseczki/ osłonę na twarz.

7. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników obozu muszą dysponować możliwością niezwłocznego odbioru dziecka z obozu w przypadku pojawiania się niepokojących objawów choroby.

8. Rodzic odprowadzający dzieci na zbiórkę musi być zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej, a w ostatnich 14 dniach nie zamieszkiwał z osobą na kwarantannie.

9. Rodzic dostarcza razem ze wszystkimi dokumentami obozowymi oświadczenie COVID 19.

10. Nie ma możliwości odwiedzin dzieci w trakcie obozu, jak również czasowego odbioru i powrotu dziecka na obóz.

11. Nie ma możliwości wysyłania paczek.

 

REGULAMIN PRZEKAZANIA DZIECKA

1. Każdy uczestnik przy odbiorze będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała.

2. Rodzice nie będą mieli możliwości wejścia na teren ośrodka. Rejestracja odbędzie się w specjalnie przygotowanych warunkach sanitarnych.

3. W przypadku zachorowania dziecka konieczny jest  odbiór dziecka, najpóźniej do 12 godzin od momentu poinformowania rodzica.

 

ZMIANY W TRANSPORCIE

1. Dotychczasowe trasy autokarowe mogą ulec zmianie bądź odwołaniu.

2. Rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru.

3. Tylko jeden rodzin/opiekun może odprowadzić dziecko do autokaru.

4. W czasie podróży wymagane jest posiadanie maseczki.

 

ZMIANY W ZAKWATEROWANIU

1. Ośrodki, z których korzystamy zostaną odizolowane od osób trzecich.

2. Kwaterowanie w pokojach zgodnie z wytycznymi GIS w niektórych sytuacjach nie będzie możliwości zrealizowania próśb o wspólny kwaterunek 

3. Obiekt będzie podczas turnusów i pomiędzy turnusami poddawany dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowej.

4. Na obiekcie bedą dostępne środki dezynfekujące.

 

HIGIENA NA OBOZIE

Podczas obozu uczestnika obowiązuje:

- Dezynfekcja rąk za każdym razem przy wejściu do pomieszczeń wspólnych.

- Częste i dokładne mycie rąk, po zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze wspólnych przedmiotów.

- Poruszaniu się w grupach wychowawczych i zachowaniu bezpiecznego dystansu.

- Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników.

 

 

KADRA NA OBOZIE

Wszystkie osoby pracujące podczas realizacji naszych obozów muszą być zdrowe, nie wykazywać objawów choroby zakaźnej. Poświadczają to oświadczeniem w dniu wyjazdu na obóz.

Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w grupach wychowawczych.

Przed rozpoczęciem obozu kadra przejdzie szkolenie z zakresu:

- przepisów sanitarnych COVID-19,

- edukacji zdrowotnej,

- nowych regulaminów sanitarnych i obozowych.

 

REZYGNACJA Z OBOZU

1. Rezygnacja z przyczyn osobistych lub zdrowotnych.

   Warunki zwrotu regulują Warunki Uczestnictwa Kayo Travel  ZOBACZ 

2. Rezygnacja z powodu COVID-19. 

Rezygnacja Covid-19 może nastąpić do 30 dnia przed rozpoczęcia imprezy ( termin dopłaty drugiej raty )

Zwrot 100% wpłaconych środków nastąpi w ciągu 180 + 14 dni  ( zgodnie z ustawą COVID-19 z dn.31.03.2020 )

 

 

 

Aby dokonać rezygnacji należy skontaktować się z biurem drogą mailową:  biuro@kayotravel.pl

 

 

Zapowiada się, że tegoroczne obozy będą troszkę inne od tych, które znamy od lat.

 

My ze swojej strony zrobimy wszystko, aby nasi obozowicze byli bezpieczni i czerpali z nich jak najwięcej radości.

W tych specjalnych okolicznościach chcielibyśmy prosić Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do powyższych zaleceń.

 

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że powyższe zasady mogą ulegać zmianie przed i w czasie trwania obozów, wraz ze zmieniającymi się wytycznymi instytucji, które je ogłaszają. 

Zmiany będą na bieżąco aktualizowane.

 

Wszystkie niezbędne dodatkowe dokumenty obozowe znajdziecie poniżej i zostaną przesłane do Państwa do podpisu na dwa tygodnie przed obozem. Dokumenty należy dostarczyć na miejsce zbiórki.

Kliknij i ściągnij dodatkowe dokumenty  COVID-19

Regulamin Uczestnictwa w związku z zagrożeniem Covid

Oświadczenie z zagrożeniem COVID

bottom of page